ایشالاااااااااا 9999999913231456371284756891876546789208767898999 ساله بشیی


اینم هدیه از طرف منو ایدا :


عروسک بیبی بورن اینترکتیو بالرین Babyborn Interactive Special Ballerinaعروسک اینترکتیو بیبی بورن سری زمستانی Babyborn Interactive Winter Edition Doll
مجموعه دو عددی پستونک بیبی بورن Babyborn Dummies 2pc
تبریک یادتون نرهه ..باااااااااای